Tuesday, February 10, 2009

PERTAMA - institusi ulama'.. sejauh mana kita mengenali mereka??

Objektif PUM disenaraikan begitu terperinci sekali, yang mungkin termasuk di dalamnya visi PUM itu sendiri bagi mencapai tujuannya. Atau apakah tujuan-tujuan itu merupakan misi PUM. Andainya tujuan-tujuan tersebut merupakan misi PUM, maka ianya perlu diubah-suai mengikut keadaan zaman yang telah banyak berubah dibandingkan dengan masa penubuhan PUM pada tahun 1974 dahulu, memada’i dengan menggunakan satu perenggan perkataan, contohnya; misi PUM ‘untuk menjadi pertubuhan yang ulung bagi menyambung, membimbing dan mendukung risalah Muhammadiah’.

Fasal 111(A) perlembagaan PUM menyebutkan syarat-syarat menjalankan tujuan PUM berbunyi “sesuatu dasar mengikut tujuan persatuan yang hendak dijalankan hendaklah diusahakan dengan tidak bertentangan hukum syara’ dan Undang-Undang Majlis Agama dan Adat istiadat Melayu. Dalam fasal ini persatuan akan sentiasa menghubungi pihak Majlis Agama Islam dan adat-istiadat Melayu bagi mendapatkan nasihat dan pengetahuannya sebelum sesuatu kegiatan dapat dijalankan oleh persatuan”.
e-ulama


"Majlis Fatwa mendapati isu pengkid kini semakin ketara dan dari segi hukumnya, kita menyatakan ia haram dan berharap penomena ini tidak berleluasa dan minta ibu bapa serta masyarakat melihat perkara dengan lebih serius supaya ia tidak menular dalam masyarakat. Malah yang lebih membimbangkan majlis fatwa ialah pengkid ini sudah melarat kepada perkara berkaitan seksual dengan meminati sesama sejenis"
fatwa pengkid

No comments: